סיור לילי בירושלים עם מדרשת בית שמש


עם מדריכה מומחית ומוסמכת!!!!!

איפה נפגשים??

במתנ"ס רמת בית שמש,או במתנ"ס מאירוף

מתי יוצאים ומתי חוזרים מהסיור?
יוצאים ממתנ"ס רמת בית שמש ב-6:00 בדיוק ,וממאירוף ב-6:10 בדיוק.

חוזרים ב-11:30.

זמן הסיור כחמש וחצי שעות

לפרטים: נאוה חפץ


Student at TeachMeProgramming.com, 11 years old, Israel, after 8 lessons
This document was successfully checked as HTML5. This means that the resource in question identified itself as "HTML5" and that we successfully performed a formal validation using an SGML, HTML5 and/or XML Parser(s) (depending on the markup language used).

Valid CSS!